Quotes APEVC 2018

divendres, juny 29, 2018

Durant la segona quinzena de juliol , es giraran els rebuts corresponents a les quotes de soci APEVC 2018.

L'import de les mateixes, aprovades en  l'Assemblea de 1 de desembre de 2017,  són:

* Quota soci numerari: 45 €/any

* Quota soci numerari jubilat: 25€/any

* Quota estudiant: 25€/any

* Quota soci protector: 180€/any

 

Per a qualssevol modificació, enviar notificació a apevc@apevc.cat