Presentació grups de treball

Els grups de treball apleguen professionals amb interessos comuns.

La tasca de reflexió, organització d’activitats, visites, jornades i de producció de materials és una de les activitats més significatives de l'Associació, i permet anar articulant espais d’intercanvi professional i de coneixement. Eventualment, la seva tasca es dóna a conèixer a través de les nostres activitats de formació, de les visites i a través de les publicacions.
Els grups de treball disposen d'espai per reunir-se al nostre local. També disposen de material informàtic per a la gestió de les seves tasques, així com un espai exclusiu a la web.
Per participar-hi cal contactar directament amb el grup en el qual s'estigui interessat o comunicar-ho a través del correu electrònic: correu@apevc.org

Els grups de treball actuals són:

Grup de paisatge. grupdepaisatge@apevc.cat
Grup de patrimoni.
Millora en l’eficiència en l’ús de l’aigua.
Comissió de les Normes Tecnològiques de Jardineria.