Plecs de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds

Plecs de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verd
dimarts, gener 2, 2001

Els professionals de les àrees tècniques locals són els responsables de gestionar els diversos serveis urbans. Actualment, la majoria d'aquests serveis es contracten externament i és per això que calen noves eines que n'agilitin la contractació i en garanteixin la qualitat.

En aquest sentit, els plecs de prescripcions tècniques són una eina fonamental, ja que recullen les especificacions que el servei o el producte ha de complir.

Fitxer: Tags publicacions: