Creació de Concurs-oposició i de Borsa de treball de l'Ajuntament de Terrassa

dilluns, juliol 2, 2018

L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un concurs-oposició i la creació d'una borsa de treball d'enginyers/res (codi de convocatòria: 4f/2017). S'admet la participació en el procés de borsa de treball dels aspirants que no, volent prendre part de concurs-oposició, però acomplint els requisits de participació en el mateix, sol·licitin formar part, únicament, del procés de confecció de borsa de treball temporal, sense necessitat de pagament de cap taxa d'inscripció.

Requisit de participació  és estar en possessió, en el moment de la presentació d'instàncies, del títol de graduat/da en l'àmbit de l'enginyeria o títol d'enginyer/a.

El termini de presentació d'instàncies acaba el dia 16 de juliol.

linkinformatiu