Ponència confirmada de Marta Goula i Víctor Osorio al 19è Congrés de l'APEVC

07/27/2016

Marta Goula i Víctor Osorio confirmen la seva participació al 19è Congrés de l'APEVC amb la ponència:' El belonòquil del plàtan, una espècie de xinxa nord-americana que pot esdevenir plaga social'

El belonòquil del plàtan (BelonochilusnumeniusSay, 1852, HeteropteraLygaeidae) viu en diferents espècies de Platanus spp. L’any 2008 va ser citada per primer cop a Europa, en localitats franceses i catalanes, i d’aleshores ençà s’ha estès àmpliament arreu del continent. En algunespoblacions catalanes,com ara a la ciutat de Barcelona, ha provocat molèsties als ciutadans, i per això es pot qualificar de plaga social. En aquesta ponència s’expliquen els trets generals de l’espècie, i una aproximació a l’estudi que s’està fent a Barcelona per conèixer el seu cicle vital, i poder-ne reduir la seva incidència sobre el confort dels ciutadans.  

Tags congres: